Olympiáda vo francúzskom jazyku

Traja študenti reprezentovali našu školu na krajskom kole olympiády vo francúzštine.

D?a 21.marca sa konalo v Žiline krajské kolo olympiády vo FJ. Našu školu reprezentovali v troch kategóriách : Adelka Rázgová z tercie, Alexandra Pecníková z kvarty a Matej Uhrin z kvinty. Všetci traja žiaci výborne zabojovali a svojim dosiahnutým bodovým ziskom ukázali, že sú vo francúzštine ve?mi "zdatní".
Adelka Rázgová bola v kategórii frankofónnych žiakov ro?níkov príma až kvarta a získala 2.miesto, pri?om prvé miesto jej "uniklo len o vlások" v poslednej ?asti skúšky.
Alexandra Pecníková sa umiestnila na 3.mieste vo svojej kategórii. Obe diev?atá sú v sú?aži olympiády vo FJ nová?ikmi, o to viac je ich umiestnenie na popredných miestach potešujúce.
Všetkým trom žiakom za vzornú reprezentáciu školy ?akujeme a prajeme ešte ve?a úspechov a príjemných momentov pri štúdiu francúzštiny., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok