Tercia - lyžiarsky výcvik

V d?och 7.-11.marca sa žiaci tercie zú?astnili lyžiarskeho kurzu v lyžiarskom stredisku Vyšná Boca.

Následne po jarných prázdninách nastúpili terciáni na svoj dlho o?akávaný lyžiarsky kurz. Hoci sa u mnohých objavili pochybnosti ako to bude vyzera? na svahu, nako?ko o snehovej nádielke nebolo v posledných týžd?och ani chýru, realita v stredisku Ba?ova rove? vo Vyšnej Boci príjemne prekvapila. Snehové podmienky boli ve?mi dobré, po?asie prialo príjemnej lyžova?ke.
Svoje lyžiarske schopnosti si žiaci preverili v závere?ných pretekoch v slalome. Ve?mi prekvapili hlavne tí, ktorí pred lyžiarskym kurzom nikdy na lyžiach nestáli. Urobili taký pokrok, že niektorí predbehli i spolužiakov z pokro?ilých družstiev. Každý ve?er bol pripravený bohatý program, od sú?aží náhodne vytvorených družstiev, cez diskotéku a prednášky, až po závere?né vyvrcholenie pobytu - karneval. Posledný de? sa nikomu domov vráti? nechcelo, zdalo sa nám, že to ubehlo až príliš rýchlo. Všetko dopadlo vysoko nad o?akávania žiakov i u?ite?ov a už sa všetci tešia na ?alší lyžiarsky v kvinte., kmetova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok