Nová u?eb?a pre študentov informatikyPo jarných prázdninách študenti našej školy budú môc? využíva? vo výu?be informatiky novú u?eb?u. Viac ako 8 ro?né osobné po?íta?e s OS Windows XP boli nahradené modernými výkonnými notebookmi LENOVO s opera?ným systémom Windows 8.1.
Kvalitná lokálna po?íta?ová sie? s rýchlym pripojením na internet poteší ur?ite študentov i vyu?ujúcich a zefektívni vyu?ovací proces informatiky.
Dúfame, že sa po?íta?e a ich konfigurácia budú ich používate?om pá?i? a dlho, spo?ahlivo im aj slúži?.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok