Safer Internet Day 2016 na našej škole

My sme si svoju rolu pre bezpe?nejší internet zahrali. A ?o vy?

De? pre bezpe?nejší internet je udalos? existujúca už 12 rokov, jeho organizáciu na celom svete zabezpe?uje sie? INSAFE od roku 2004 (www.saferinternet.org). Za tie roky sa jeho význam zvýšil a rozšíril do viac ako 100 krajín sveta.

Safer Internet Day 2016 - 

kvarta
De? pre Bezpe?nejší Internet 2016 - kvarta

Tento rok je hlavným mottom " Hraj aj ty svoju rolu pre bezpe?nejší internet!"

Na Slovensku je hlavným organizátorom www.zodpovedne.sk, ktoré možno poznáte, ke?že stojí aj za projektom s eduka?nými videami, v ktorých vystupujú ovce a pomáhajú mladšej generácii lepšie spozna? úskalia internetu (www.ovce.sk).

V tomto roku sa de? pre bezpe?nejší internet konal v magický de? "druhý de?, druhého týžd?a, v druhom mesiaci roka" - utorok 9. februára 2016.

Safer Internet Day 2016 - naše 

logo
De? pre Bezpe?nejší Internet 2016 - naše logo

Aj my sme si svoju rolu zahrali:

Žiaci kvarty s triednym u?ite?om..., direr@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok