Sú?až Zenit v programovaní 2015D?a 14.10. 2015 sa v dom?eku informatiky uskuto?nilo už tradi?ne školské kolo sú?aže ZENIT v programovaní. Sú?ažiaci riešili 5 hodín náro?né úlohy v programovacom jazyku Turbo Pascal.

Sú?ažiaci kategórie A a ich poradie:


1. Matúš Žilinec - oktáva

2.-8. s rovnakým po?tom bodov:

Miroslav Buchta - oktáva
Fridrich Sitek - oktáva
Michal Vorek - oktáva
Lukáš Stano - oktáva
Andrej Královi? - oktáva
Peter Šalagovi? - oktáva
Peter Bendík - oktáva

Všetkým sú?ažiacim patrí po?akovanie za úsilie a bojovnos?.
Ví?az školského kola Matúš Žilinec reprezentoval už druhý rok našu školu v krajskom kole sú?aže 26. novembra 2015 v Kysuckom Novom Meste. Medzi 16 sú?ažiacimi sa v kategórii A umiestnil na peknom piatom mieste. Matúšovi blahoželáme a ?akujeme za vzornú reprezentáciu.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok