Športova? sa dá i bez fyzickej kondície...

Šachový klub Ružomberok

Šachový klub Ružomberok organizoval okresné školské kolo v zrýchlenom šachu žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Sú?až prebiehala v d?och 13. novembra (piatok) a 16. novembra (pondelok) 2015 v športovej hale Koniare? v Ružomberku. Zú?astnení hrali švaj?iarskym systémom na 7 kôl s hracím tempom 2x10 minút na partiu, bez zapisovania ?ahov. O kone?nom umiestnení žiakov a študentov rozhodoval získaný po?et bodov. Koncentrovanie sa, taktika a tiché, ni?ím nerušené prostredie sa vyžadovalo po celú dobu sú?aže. Logické myslenie, talent a výborné výsledky potvrdili i naši študenti, ktorí sa všetci prebojovali do krajského kola.

Kategória študentov/študentiek:
1. miesto Veronika Majerová (IV.A)
1. miesto Róbert Druska (III.B)
2. miesto Adam Kerdík (IV.B)
4. miesto Samuel Mišík (I.A)

Kategória žiakov/žia?ok:
2. miesto Simona Kore?ová (prima)

Postupujúcim srde?ne blahoželáme a držíme palce pri ?alšom reprezentovaní školy na krajskom kole.
, m.kovacikova90@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok