Lakomec na Titanicu

Výlet za divadlom skon?il v útrobách potopenej lode

Ke? v roku 1912 vyplával na svoju prvú a zárove? poslednú plavbu Titanic, dovtedy najvä?ší parník na svete, nikto netušil, že svojich pasažierov zanechá uprostred oceána svojmu osudu. Tragické a smutné.
Ke? nám v predve?er naplánovanej exkurzie oznámilo vedenie SND, že predstavenie Lakomec neodvolate?ne a bez náhrady zrušili, spomenula som si na Titanic. Nielen na tých neš?astníkov. Zrazu mi mohla táto lodisko zachráni? život. Vymyslie? náhradný program už nebol problém. Putovná výstava s artefaktami z potopenej lode sa nám ponúkla ako náhradné riešenie. Medzi zachránenými boli študenti 3.A, 3.B triedy spolu s vedením posádky. D?a 16. októbra 2015 sme v Inchebe v Bratislave síce nevideli Moliérovho Harpagona, ale cítili sme v každom obraze, zvuku, v každej veci prítomnos? Harpagonovej typickej charakterovej vlastnosti - lakomstva. Spojili sa tak dve úplne odlišné doby a situácie, aby nás varovali pred úsilím ?loveka by? pánom sveta. A v tom bol zmysel našej pomyselnej záchrany.

Mgr. Daniela Kudli?ková
, dkudlickova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok