AKADÉMIA & VAPAC

ve?trh vysokých škôl 2015

7.10.2015 sme pre triedy 4.A, 4.B, oktávu a 3.B už tradi?ne usporiadali exkurziu tentoraz na 19. ro?ník ve?trhu štúdia a kariéry v Bratislave.
Študentský ve?trh vysokých škôl ponúkal študentom stredných škôl bohatú škálu informácií o možnostiach a podmienkach štúdia na jednotlivých vysokých školách v SR, ?R i v zahrani?í.
Ve?trh navštívilo 86 našich študentov pod vedením prof. Ridošku, Pol?ina, Laukovej, Šamánkovej a ?iljakovej. V závere exkurzie sme si prezreli centrum Bratislavy a navštívili obchodné centrum Eurovea.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok