Rozlú?ka s maturantmi 2015

V piatok 15.5.2015 sa maturanti rozlú?ili so školou

Jednou z nezabudnute?ných chví? študentského života býva rozlú?ka maturantov so školou pred odchodom na akademický týžde?, ktorá sa aj tento rok uskuto?nila v?aka priaznivému po?asiu na školskom dvore.
V priebehu rozlú?ky boli ocenení maturanti, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky nielen v štúdiu, ale aj v reprezentácii školy v rôznych sú?ažiach na krajskej, prípadne celoštátnej úrovni. Sú to: Igor Rosa (IV.A), Dominika Matzenauerová (IV.B), Nikola Slobodová (IV.C), Iveta Matajová (oktáva), Tomáš Macík (oktáva), Veronika Remenárová (oktáva) a Miriama Kratková (oktáva).

Žiaci nižších ro?níkov pripravili (pod vedením profesorky Janky Fri?ovej) bohatý kultúrny program. Po ukon?ení sa maturanti odfotografovali so svojimi triednymi u?ite?mi, aby si aj po rokoch mohli aspo? pri fotografiách zaspomína? na krásne študentské ?asy strávené na našej škole.

>trieda IV.A
trieda IV.A

trieda IV.B
trieda IV.B

trieda IV.C
trieda IV.C

trieda oktáva
trieda oktáva

Vo fotogalérii (Foto: D.Dírer) nájdete 89 fotografií z tohtoro?nej rozlú?ky.>> Fotogaléria <<

RNDr. Dušan Dírer, direr@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok