Comenius v Bulharsku

28.2. - 7.3.2015

Od 28.2. do 7.3. 2015 sa diev?atá kvinty Lívia Václavíková a Katarína Hada?ová v?aka projektu Commenius dostali do najsevernejšieho mesta Bulharska - Vidinu. Sprevádzal ich pán profesor RNDr. Dušan Dírer. Cestovali spolu s po?skou delegáciou, ktorá zábavným spôsobom oživila približne dvanás?- hodinovú cestu.

Prežili nezabudnute?né chvíle s novými ?u?mi z iných krajín, ?i už s Denym a jeho rodinou, no hlavne s jeho tetou Mimi, ktorá mala neuverite?né jazykové schopnosti na opisovanie budov mesta. Zú?astnili sa aj na slávení štátneho sviatku oslobodenia Bulharska a tiež mali možnos? vidie? zlomenie svetového rekordu v najdlhšej martenici (?erveno-bielej ozdoby s dlhodobou tradíciou), ktorá mala štyridsa?pä? kilometrov.

Pri pevnosti Baba Vida

Pri pevnosti Baba Vida

Taktiež si ve?mi užili krásnu architektúru mesta, workshopy marteníc a trpezlivé i náro?né skladanie makety pevnosti Baba Vida na majstrovskej úrovni. Diev?atá dúfajú, že pri nasledujúcom projekte zase ony o?aria ostatných študentov aspo? tak, ako oni o?arili a obdarovali ich, ?i už novými zážitkami, skúsenos?ami, jazykovými poznatkami alebo aj nezabudnute?nými a zábavnými ve?ermi...

Odovzdávanie vlajky COMENIUS


>> Fotogaléria <<

Katarína Hada?ová, ú?astní?ka projektu, direr@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok