Matematická olympiáda a Pytagoriáda 2014/2015

Výrazné úspechy našich študentov v Matematickej olympiáde a Pytagoriáde

Matematická olympiáda a Pytagoriáda sú sú?as?ou vyu?ovania matematiky na našom gymnáziu. Podporujú záujem o matematiku a vedú k samostatnej tvorivej ?innosti žiakov. Aj tento školský rok naši študenti dosiahli výrazné úspechy v okresnom a krajskom kole:
Róbert Druska (2.B) - 2. miesto v krajskom kole MO v kategórii B
Ema Pagá?ová (príma) - 1. miesto v okresnom kole MO v kategórii Z6
Martin Penjak (tercia) - 2.miesto v okresnom kole Pytagoriády v kategórii P8
Všetkým gratulujeme a veríme, že na ich úspechy nadviažu v budúcom školskom roku aj ?alší úspešní riešitelia Matematickej olympiády a Pytagoriády., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok