Chrípkové prázdniny

12.2.-13.2. 2015

V d?och 12.2. a 13.2. 2015 vedenie školy z dôvodu vä?šieho rozšírenia chrípkových ochorení medzi žiakmi školy vyhlasuje riadite?ské vo?no. Vyu?ovanie opä? za?ína po jarných prázdninách pod?a riadneho rozvrhu 23.2. 2015.

                                                                                PhDr. Miroslav Druska
                                                                                       riadite? školy

, druska@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok