Krajské majstrovstvá v šachu stredných škôl

Krajská majsterka stredných škôl v šachu je Veronika Majerová z 3.A

Študenti našej školy, ktorí postúpili z okresného kola sa 25.11.2014 zú?astnili krajského kola stredných škôl v šachu. Vyhlasovate?om sú?aže je Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva školstva SR. Krajské kolo sa uskuto?nilo v ?adci a sú?ažilo sa švaj?iarskym systémom na 7 kôl s hracím tempom 2x15 minút na partiu. Teší nás, že ví?azkou krajského kola sa stala Veronika Majerová z 3.A triedy. Veronike gratulujeme a prajeme jej ešte mnoho podobných úspechov., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok