Sú?až v programovaní ZENIT 2014D?a 6.11.2014 sa v dom?eku informatiky uskuto?nilo už tradi?ne školské kolo sú?aže ZENIT v programovaní. Sú?ažiaci riešili 4 hodiny náro?né úlohy v programovacom jazyku Turbo Pascal.
Sú?ažiaci a ich poradie:

1. Matúš Žilinec - septima
2. Martin Lupták - septima
3. Adam Šev?ík - 4.B
4. Alexej Kapalla - 4.A
5. Juraj Bakoš - 4.B
6. Jakub Kardoš - 3.B
7. Andrej Forgá? - 4.C
8. Frederik Veselovský - 4.C
9. Michal Lanovec - 4.B
10.Marek Kulašík - 4.A
11.Adrián Hablák - 4.C

Prví dvaja sú?ažiaci M. Žilinec a M. Lupták budú našu školu reprezentova? na krajskom kole sú?aže 3.12. 2014 v Liptovskom Mikuláši.
Ví?azom blahoželáme a držíme palce v ?alšom kole sú?aže. Všetkým sú?ažiacim patrí po?akovanie za úsilie a bojovnos?.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok