„STAFF RIDE“ exkurzia na Stre?ne

Frankofónni študenti našej školy patrili medzi študentov 5 vybraných škôl, ktorým bola umožnená ú?as? na vôbec prvom projekte "Staff ride" na Slovensku.

V utorok 28. októbra sa vybraní žiaci kvinty zú?astnili na exkurzii "STAFF RIDE" na Stre?ne. "STAFF RIDE" je interaktívna prednáška o bojoch priamo v teréne. Po?as SNP, za?iatkom septembra 1944, bojovali Slováci a Francúzi z práporu maršala Focha za oslobodenie Slovenska. V bojoch pri Stre?ne prišlo o život 56 Francúzov a 45 boli zranení.

Po príchode vlakom na Stre?no, sme išli na miesta, kde nám historici prerozprávali ako boje prebiehali. Po prednáške sme sa premiestnili minibusmi na Hrad Stre?no. Z najvyššej veže sme si na základe rozprávania našich sprievodcov mohli jasne predstavi? detailný priebeh bojov v stre?nianskej ties?ave. Prednáška na hrade bola fantastická aj v?aka slne?nému po?asiu. Následne sme sa premiestnili na kopec Zvonica. Tu sa nachádza pamätník francúzskych partizánov, padlých po?as SNP. Medzi prítomnými bol ve?vyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, francúzsky plukovník v zálohe a historici Múzea SNP z Banskej Bystrice. Môžeme skonštatova?, že tento projekt historických prednášok priamo v teréne je v?aka názornosti ve?mi zaujímavý a náu?ný., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok