PRVÁCI A KVINTÁNI V TATRÁCH

3.10.2014

V piatok, 3. 10. 2014, sme takmer všetci študenti prvého ro?níka a kvinty absolvovali Ú?elové cvi?enie "Ochrana životného prostredia vo Vysokých Tatrách". Zuba?kou sme sa vyviezli na Štrbské pleso, odkia? sme krá?ali po turistickom chodníku na Popradské pleso. Po?asie bolo fantastické, slnie?ko svietilo, atmosféra bola výborná . Užili sme si krásu tatranskej prírody. Po krátkom oddychu o ob?erstvení sme navštívili Symbolický cintorín, kde sme si vypo?uli krátku prednášku o histórii jeho vzniku, o tragédiách horolezcov a návštevníkov Tatier.
Tento inovatívny spôsob branného cvi?enia si získal u nás študentov úspech a nadšenie a dúfame, že podobné akcie bude škola organizova? ?astejšie, a tým zvyšova? povedomie a kondi?nú prípravu nás mladých ?udí., renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok