Projekt Comenius

Po?sko

Od 20.9. do 27.9. 2014 sa študenti kvinty: Tereza Blanová, Michaela Macková, Kristián Chlepko, Dávid Sálus s u?ite?kami Mgr. Jankou Fri?ovou a Mgr. Tatianou Dudrovou zú?astnili spolu s dalšími krajinami(Francúzsko, Wales, Ma?arsko, Rumunsko, ?esko, Bulharsko) medzinárodného projektu Comenius v Po?sku. Študenti boli ubytovaní v po?ských rodinách.
Téma projektu bola : Vplyv ?udového umenia na literatúru. Naši študenti formou powerpoint prezentácie predstavili našu krajinu, mesto Ružomberok, našu školu. Samotný projekt prezentovali v anglickom aj francúzskom jazyku. Zamerali sa na diela a život ?udovíta Štúra, Sama Chalupku a Pavla Dobšinského.
Po?ská škola pre nás pripravila zaujímavý program. Navštívili sme divadlo Adama Mickiewicza, filharmonický koncert študentov strednej školy, so?nú jasky?u Wieliczka, námestie v Krakove, pútnické miesto Jasná Hora v Czestochowe-Sväty?u Božej Matky. Cestovali sme do pekárne a múzea v Radionkówe, kde sme si všetci upiekli svojvlastný pletený chlebík. Mali sme možnos? vidie? zrenovovaný hrad Bobolice a nakoniec sme si opiekli špeka?ky v "Stajnia Bia&Y Borek". Program bol naozaj bohatý. V škole sme sa po prezentácii projektov u?ili po?kú piese?. Zú?astnili sme sa workshopov, vyrábali sme mydlá, sovy z osikového dreva, u?ili sa tancova? balet s profesionálnou baletkou, ale aj národné po?ské tance. Naši študenti vyhrali 1. miesto vo vedomostnom kvíze o Po?sku a š?astlivo pricestovali domov, plní dojmov a zážitkov.
?alší projekt sa uskuto?ní v Rumunsku. Téma je ?udová móda a jej vplyv na sú?astnú módu. Dúfam, že aj tento projekt bude úspešný a študenti budú reprezentova? našu školu, mesto aj štát tak výborne, ako to bolo v Po?sku.

Kliknite: Prezentácia "Najznámejší slovenskí básnici", tanulko@yahoo.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok