Otvorenie školského roka

2014-2015

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskuto?ní d?a 2. 9. 2014 o 8. 00 hod. na školskom dvore.

V prípade nepriaznivého po?asia sa študenti zhromaždia vo svojich triedach, študenti 1. ro?níka a prímy vo vestibule školy.

Nezabudnite si prinies? prezuvky a študenti 1. ro?níka a prímy aj tašky na u?ebnice.

                                                                                PhDr. Miroslav Druska
                                                                                       riadite? školy

, druska@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok