Koncoro?ný výlet 1.B a 3.B v Žiarskej doline

22.6.-24.6.2014

V krásnom rekrea?nom zariadení T?ineckých železiarní v Žiarskej doline triedy 1.B a 3.B so svojimi triednymi profesormi prof. Pol?inom a prof. Ridoškom uskuto?nili závere?ný školský výlet pred ukon?ením školského roka.
Športové hry - futbal, volejbal, stolný tenis prispeli k pohode a relaxácii v lone nádhernej tatranskej prírody. Druhý de? pobytu bol venovaný vysokohorskej túre na Žiarsku chatu 1 324 m n. m.). Je to vysokohorská chata v strednej ?asti Žiarskej doliny vzdialená asi 5,5 km od jej ústia ve?mi ?asto navštevovaná turistami, nako?ko je vynikajúcim východiskom na rôzne túry do oblasti Baníkova a Baranca.
V podve?erných hodinách si študenti pri táborovom ohni opekali slaninku a špeka?ky v doprovode gitary a spevu. V no?ných hodinách 11.00-12.00 prebehla "skúška odvahy" v susednom lesnom teréne, ktorú úspešne všetci absolvovali. Oddýchnutí a uvo?není zo školských povinností sa študenti vrátili po o?ákavané koncoro?né vysved?enie opä? do školy.

Kliknite:

Fotoalbumh. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok