Koncoro?ný výlet sexty na Škutovkách

22.6.- 24.6.2014

V rekrea?nom zariadení Škutovky pri Liptovskej Osade si študenti sexty pod vedením triednej profesorky Laukovej a profesoriek Mayerovej a Mackovej užívali posledné dni pred odovzdávaním vysved?ení a odchodom na letné prázdniny. K dobrej nálade a peknému pobytu prispelo i pekné po?asie. Príjemným doplnkom boli stolnotenisové sú?aže i štvorkilometrová prechádzka lesom na Podsuchú a ob?erstvenie sa v kolibe Bodega. Škutovky sú situované na úpätí Ve?kej Fatry a pobyt v tichom prostredí vrchov a lúk bol vhodným relaxom po d?och rušného života v meste., mackova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok