Cyklus prednášok o reproduk?nom zdraví

25.4.2014

D?a 25.4.2014 sa uskuto?nili dve prednášky z "Cyklu prednášok o reproduk?nom zdraví":

1."Na štarte k mužnosti"
pre chlapcov prvého ro?níka

2. "Žena ako symbol života"
pre diev?atá prvého ro?níka

Prednášky sa stretli u študentov s dobrým ohlasom. Študenti prejavili záujem o danú problematiku, ?o sa odzrkadlilo i v závere?nej diskusii.

Lektorkou bola pani ?olláková.

, ika@imafex.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok