Projekt Comenius: Po?sko – Cz?stochowa

V školskom roku 2014/2015 pokra?uje hne? od septembra projekt Comenius : ?udové umenie a jeho vplyv na európsku kultúru.

Prvou partnerskou krajinou, ktorú v budúcom školskom roku navštívime bude Po?sko - Cz?stochowa.

Kliknite: bližšie informácie


, ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok