Basketbalistky druhé na Slovensku

6. a 7. mája 2014 sa uskuto?nilo celoštátne kolo v basketbale diev?at stredných škôl. V Bratislave sa stretlo 8 školských družstiev, ví?azov krajských kôl, aby bojovali o titul Školského majstra SR.

Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, tieto zápasy sa odohrali prvý de?, druhý de? sa bojovalo o umiestnenie.
Naše družstvo po 3 ví?azstvách v skupine obsadilo prvé miesto a po ví?azstve v semifinále potom odohralo finálový zápas o celkové prvenstvo,v ktorom už nesta?ilo na ví?azné družstvo Športového gymnázia z Košíc. Ú?astníkmi majstrovstiev boli družstvá nasledovných škôl (zoznam je pod?a celkového umiestnenia): Športové gymnázium Košice, Gymnázium Ružomberok, Gymnázium J.G.Tajovského Banská Bystrica, Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš?any, Gymnázium Nitra, Gymnázium D.Tatarku Poprad, Gymnázium Myjava, Gymnázium Bilíková Bratislava.
Výsledky nášho družstva
zápasy v skupine        G Rbk - G Poprad      49 : 44
                                          G Rbk - G Myjava      58 : 50
                                          G Rbk - G BB               42 : 41
semifinále                    G Rbk - G Pieš?any    47 : 31
finále                               G Rbk - G Košice       35 : 57

Družstvo basketbalistiek tvorili nasledovné študentky
?ubica JANDUROVÁ (kapitánka) 4.C
Lucia BRN?ALOVÁ, Paulína KABELÍKOVÁ, Klaudia KUDLI?KOVÁ, Miriama MATYAŠOVSKÁ 2.B
Sofia CSIFFÁRYOVÁ, Barbora DLHOVI?OVÁ, Terézia JANDUROVÁ, Timea KOHÚTOVÁ, Lucia NOVOTNÁ, Barbora PETROVÁ 1.A
Veronika REMENÁROVÁ septíma
Vedúci družstva Mgr. Michal ?aso, tréner Mgr.Ján Putera

Diev?atám za vzornú reprezentáciu školy a dosiahnuté výsledky srde?ne blahoželáme.
Fotogaléria:
Mgr. J.Putera, jputera@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok