Rozlú?ka s maturantmi 2014

V piatok 9.5.2014 sa tohtoro?ní maturanti rozlú?ili so školou.

Jednou z nezabudnute?ných chví? študentského života býva rozlú?ka maturantov so školou pred odchodom na akademický týžde?.
Aj tento rok boli v priebehu rozlú?ky riadite?om školy ocenení maturanti, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky nielen v štúdiu, ale aj v reprezentácii školy v rôznych sú?ažiach na krajskej, prípadne celoštátnej úrovni. Sú to: Vanda Hošeková, Kristína Debnárová, Jana Kubisová, Martina Halajová, Dominika Macková a Matej Veselovský.
Žiaci nižších ro?níkov pripravili (pod vedením profesorky Janky Fri?ovej) bohatý kultúrny program.
Po ukon?ení sa maturanti odfotografovali so svojimi triednymi u?ite?mi, aby si aj po rokoch mohli aspo? pri fotografiách zaspomína? na krásne študentské ?asy strávené na našej škole.

Maturanti 2014

Vo fotogalérii (Foto: D.Dírer) nájdete 120 fotografií z tohtoro?nej rozlú?ky., direr@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok