Beseda so záchranárom

Zásady prvej pomoci

V d?och 16.12. 2013 a 10.3. 2014 sa uskuto?nili štyri besedy (pre triedy 1P, 2P, 4P, 6P a maturantov z biológie) so záchranárom Branislavom Lavi?kom, našim bývalým študentom dnes študujúcim na vysokej škole v Košiciach.
Žiaci sa zaujímavým spôsobom oboznámili so zásadami prvej pomoci s využitím prezentácie a trojrozmerných pomôcok, modelov ur?ených pre poskytnutie prvej pomoci. Mali možnos? sami si vyskúša? oživovanie zraneného ?loveka. Besedy sa stretli s ve?kým, pozitívnym ohlasom u žiakov., ika@imafex.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok