Triedne schôdze Rady rodi?ov



Rada rodi?ov a riadite?stvo školy pozývajú všetkých rodi?ov na triedne schôdze RR, ktoré sa uskuto?nia d?a 15.4. 2014 (utorok) o 15. 30 v príslušných triedach.
Po ich ukon?ení budú ma? rodi?ia možnos? oboznámi? sa s priebežnými študijnými výsledkami, správaním a dochádzkou svojich detí.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

                                                                                Mgr. Renáta Kodríková
                                                                              zástupky?a riadite?a školy

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok