60. ro?ník sú?aže Hviezdoslavov Kubín

Výsledky školského kola sú?aže Hviezdoslavov Kubín

17. marca 2014 o 14.15 hod. sa v priestoroch školy stretli talentovaní študenti, aby ukázali svoje recitátorské schopnosti v školskom kole už 60. ro?níka sú?aže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Študenti sú?ažili v troch kategóriách a to v prednese poetického a prozaického textu. Odborná porota hodnotila výber umeleckého textu, kvalitu prednesu, prozódiu a celkový dojem sú?ažiaceho.
Ví?azi postúpili do okresného kola.

Výsledky:

II. kategória
poézia:
1. -
2. Laura Hr?ková, príma
3. -
próza:
1. Sabína Matúšová, príma / postup do OK
2. Bianka Ben?ová, príma
3. Kristína Hr?ková, príma

III. kategória
poézia:
1. Daniela Hatalová, tercia / postup do OK
2. Mária Pepuchová, kvarta
3. Katarína Hada?ová, kvarta
próza:
1. Barbara Ballová, sekunda / postup do OK
2. Maroš Pulš?ák, kvarta
3. Alex Fusánová, sekunda

IV. kategória
poézia:
1. Alžbeta Sochá?ová, 3.C / postup do OK
2. Natália Holáková, 2.B
3. -
próza:
1. Dominika Bob?eková, 3.C / postup do OK
2. Paulína Dittrychová, 1.A
3. Lívia Knapová, 3.A
p>

Ví?azom gratulujeme.

Mgr.Daniela Kudli?ková p>

p>, dkudlickova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok