?o vieš o hviezdach 2014

Úspech našich študentov vo vedomostnej sú?aži

CV? Elán Ružomberok a Krajská hvezdáre? v Žiline zorganizovali d?a 24.3.2014 pre žiakov základných a stredných škôl okresu astronomickú vedomostnú sú?až ?o vieš o hviezdach. Sú?až je ur?ená jednotlivcom, všetkým záujemcom o astronómiu. Obsahovú nápl? tvorili otázky zo všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, astronomické prístroje a využitie kozmických prostriedkov v astronómii. Našu školu reprezentovalo 9 študentov v dvoch kategóriách. V 2.kategórii obsadil 1.miesto Adam Br?ek z kvarty a 3.miesto Ján Haluška z tercie. V 3.kategórii obsadil 1.miesto Roman Sekej z 3.B, 2.miesto obsadil Martin Murín z 2.B a na 3.mieste skon?il Samuel Šrobár zo 4.B triedy. Všetci uvedení postupujú do krajského kola., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok