Program Comenius

Do projektu zapojených osem európskych stredných škôl

Naše gymnázium bolo vybrané do programu Comenius, multilaterálne partnerstvá škôl, financovaného Európskou úniou v rámci programu Celoživotného vzdelávania. Po?as dvoch rokov budeme pracova? na téme ? ?udové umenie a jeho vplyv na európsku kultúru.


Kliknite:

Podrobné informácie o projekte

Prezentácia, scheerj@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok