DE? OTVORENÝCH DVERÍ

10.decembra 2013 v ?ase od 11.30 - 14.30 hod

Gymnázium v Ružomberku, Š. Moyzesa 21 srde?ne pozýva u?ite?ov, žiakov a ich rodi?ov ako aj ?alších záujemcov na De? otvorených dverí, ktorý sa uskuto?ní v utorok
10. decembra 2013 v ?ase od 11. 30 - 14. 30 hod. v priestoroch školy.

Kliknite: Bližšie informácie, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok