ZENIT v programovaní

školské kolo 5.11. 2013

D?a 5.11. 2013 sa uskuto?nilo na našej škole školské kolo sú?aže v programovaní ZENIT. V programovaní si "zmeralo sily" 7 študentov 4. ro?níka zaradených do kategórie A.

Výsledky ZENIT 2013

Prví traja študenti postupujú do krajského kola sú?aže, ktoré sa uskuto?ní 5.12. 2013 v Liptovskom Mikuláši. Blahoželáme ví?azovi školského kola Patrikovi ?igášovi zo 4.C triedy, ktorý obdržal i vecné ohodnotenie.

h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok