Ve?trh vzdelávania a práce

Exkurzia 8.10.2013

Ako už každoro?ne študenti 4. ro?níka našej školy v po?te 90 navštívili v Bratislave ve?trh AKADÉMIA vysokých škôl SR, ?R a EU. Ve?trh bol spojený s ve?trhom VAPAC týkajúcim sa zamestnania, brigád a trhom práce.
Množstvo vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií poskytlo študentom dostato?nú orientáciu hlavne vo vysokoškolskom štúdiu u nás a v ?eskej republike.
Po návšteve ve?trhu si študenti prehliadli Bratislavu a jej obchodné centrá.
Tešíme sa opä? na ?alší nový ro?ník tohoto užito?ného podujatia ur?eného maturantom stredných škôl na Slovensku.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok