Beseda s gynekológom

5.11. 2013

D?a 5.11. 2013 sa uskuto?nila beseda s gynekológom MUDr. Karolom Javorkom. Zú?astnili sa jej žiaci 4. ro?níka - maturanti z biológie. Beseda bola zameraná hlavne na informácie o pohlavných ochoreniach a na prevenciu., ika@imafex.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok