Projekt „Medici za zdravie žien“

beseda 17.10. 2013

D?a 17.10. 2013 sme zorganizovali besedu so študentmi medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine - Projekt FGC TOUR 2013 "Medici za zdravie žien".
Cie?om tohto projektu bolo poukáza? na dôležitos? preventívnych gynekologických prehliadok, priblíži? problematiku gynekologických ochorení ako rakovina k?ka maternice ?i rakovina prsníka. Besedy sa zú?astnilo 90 žia?ok gymnázia., ika@imafex.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok