?alšie ocenenie práce u?ite?ov francúzštinyD?a 1. októbra sa uskuto?nila v Bratislave slávnos?, na ktorej boli vyhlásené výsledky už 9. ro?níka "Európsky u?ite? jazykov roka 2013". Medzi siedmymi ocenenými bola aj naša kolegy?a Mgr. Iveta Kme?ová, ktorej zástupca Ministerstva školstva SR odovzdal diplom za prínos v h?adaní nových foriem vyu?ovania francúzskeho jazyka.

Srde?ne blahoželáme a ?akujeme za vzornú reprezentáciu našej školy., scheerj@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok