Otvorenie školského roka

d?a 2.9. 2013

Oznamujeme študentom, že za?iatok školského roka 2013/2014 sa bude kona? d?a 2. 9. 2013 o 8. 00 hod. na školskom dvore.
V prípade nepriaznivého po?asia sa študenti zhromaždia vo svojich triedach, študenti 1. ro?níka a prímy vo vestibule školy .
Nezabudnite si prinies? prezuvky a študenti 1. ro?níka a prímy aj tašky na u?ebnice.

                                                                                PhDr. Miroslav Druska
                                                                                       riadite? školy

,
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok