Úradné hodiny v ?ase letných prázdninPo?as letných prázdnin bude škola otvorená v d?ochod 22. 7. 2013 do 2. 8. 2013 v ?ase od 9. 00 hod. - 11. 00 hod.

od 19. 8. 2013 do 30. 8. 2013 v ?ase od 9. 00 hod. - 11. 00 hod.


                                                                                PhDr. Miroslav Druska
                                                                                          riadite? školy

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok