Školský výlet kvinty

Malino Brdo 23.- 25.6. 2013

Výlety tried na konci školského roku patria medzi najo?akávanejšie a najpríjemnejšie akcie žiakov. Poskytujú relax a vytúžený oddych po koncoro?nom uzatváraní klasifikácie a tiež pomáhajú utuži? kolektív pred odchodom na dvojmesa?né prázdniny.
I ke? je Malino Brdo len pár kilometrov od Ružomberka a vä?šina študentov ho navštevuje hlavne po?as lyžova?ky v zimných mesiacoch, má svoje ?aro i v letných mesiacoch.
Preto sa študenti kvinty pod vedením triednej prof.Laukovej a prof.Mackovej rozhodli pre pobyt v ne?alekom prostredí a ubytovali sa v komfortných priestoroch hotela Malina.
K príjemnej atmosfére prvého ve?era prispelo posedenie pri grile - opekané špeka?ky, baraní guláš a palacinka s ?okoládou a so š?aha?kou veru poriadne zaplnili žalúdky. Druhý ve?er patril diskotéke s profesionálnym diskdžokejom. ?erešni?kou ve?era bola výborná ovocná torta.
I v premenlivom po?así sa stihol urobi? výlet do okolia, iná? bol k dispozícii biliard a stolný tenis.
Možno konštatova?, že výlet sa vydaril a zaradí sa k ?alším pekným spomienkam študentov mimo školských lavíc., mackova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok