Vodné dielo Liptovská Mara

Exkurzia študentov 3.ro?níka, 2.B a 2.C

27.6. 2013 de? pred slávnostným ukon?ením školského roka predmetová komisia fyziky uskuto?nila pre študentov 3.A, 3.B, 3.C, 2.B a 2.C exkurziu na Vodné dielo Liptovská Mara.
Skoro 60 študentov sa formou prednášky oboznámilo s výstavbou vodného diela a s výrobou elektrickej energie vo vodnej elektrárni.
Po prechode priehradným múrom v h?bke asi 50 m pod úrov?ou vodnej hladiny sme sa pokochali krásnym výh?adom na priehradu Liptovská Mara a Beše?ová.

Kliknite: Fotoalbumh. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok