Smutné sedlo v Rohá?och "extrémne"

školský výlet 2.B triedy 24.-26.6.2013

Trieda 2.B pod vedením prof. Ridošku a Pol?ina v d?och 24.-26.6. 2013 usporiadala pre "rados? a zdravie" atraktívny školský výlet v Žiarskej doline a do Rohá?ov v Západných Tatrách.
Žiarska chata, na ktorej sme sa zastavili v rámci vysokohorskej túry, sa nachádza na južných svahoch Západných Tatier. Je jedinou vysokohorskou chatou v Západných Tatrách, nachádzajúcou sa v závere niektorých z jej dolín, prístupnou z Liptovskej strany. Chata je nielen miestom oddychu a základ?ou pre nástup vysokohorských túr, ale aj miestom, ktoré prispelo k záchrane nemála ?udských životov.
Ubytovanie v rekrea?nom stredisku letného tábora odborového zväzu Kovo T?inecké železiarne v ústí Žiarskej doliny poskytlo študentom popri spolo?enskej zábave i výborné príležitosti na športové hry, opekanie špeka?iek a hlavne vysokohorskú turistiku.
Študenti so svojimi pedagógmi vystúpili Žiarskou dolinou do Smutného sedla Rohá?ov (1962 m n. m.), kde popri preverení svojej telesnej kondície mali možnos? pozorova? nádherné scenérie tejto ?asti našich Vysokých Tatier. Sedlo je významným turistickým bodom. Cez neho turisti uskuto??ujú mnohé výlety do oblasti Rohá?ov, najmä na Ostrý Rohá?, Pla?livé, Volovec, Tri kopy, Hrubú Kopu a Baníkov.
Výlet študentov naplnil ich o?akávania i napriek drsnej prírode a nevyspytate?nému po?asiu, ktoré sa menilo z hodiny na hodinu.

Kliknite: Fotoalbumh. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok