Vynikajúce výsledky našich študentov v krajskom kole Matematickej olympiády

V krajskom kole Matematickej olympiády sa presadili Daniel Backov z kvinty a Juraj Druska zo 4.A.


Matematická olympiáda je integrálnou sú?as?ou vyu?ovania matematiky na našom gymnáziu, založenou na systematickej práci s talentovanými žiakmi. Podporuje záujem o matematiku a vedie k samostatnej tvorivej ?innosti žiakov.
Tento školský rok naši študenti znovu dosiahli výrazné úspechy v jednotlivých kategóriách Matematickej olympiády:
Daniel Backov ( kvinta) - 1. miesto v krajskom kole v kategórii C
Juraj Druska (4.A) - 3. miesto v krajskom kole v kategórii A
Obidvom gratulujeme a veríme, že na ich úspechy nadviažu v budúcom školskom roku aj ?a?ší úspešní riešitelia Matematickej olympiády., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok