Návšteva Puškinovho a Kutuzovovho múzea19.apríla 2013 sa uskuto?nila literárno-dejepisná exkurzia pre žiakov prvých ro?níkov, ale zú?astnili sa jej aj niektorí žiaci z 3.C, tercie, sexty a septimy. Exkurzia bola zameraná na celosvetovo známe osobnosti ruských dejín.
Prvou zastávkou za poznaním bolo múzeum Alexandra Sergejevi?a Puškina v kaštieli v Brodzanoch. Žiaci sa zoznámili so životom a dielom jedného z najvä?ších ruských poetov. Dozvedeli sa aj viacero zaujímavých údajov zo života tohto básnika.
Po necelej hodine jazdy sme sa presunuli do Riš?oviec, malej dedinky pri Nitre, do nedávno otvoreného múzea ruského po?ného maršala Michaila Illarionovi?a Kutuzova, ktorý sa pred 200 rokmi pri?inil o pád Napoleona, vládcu Európy.
V Riš?ovciach nás privítal sám pán starosta, ktorý nás oboznámil s myšlienkou zrodu tohto múzea, ke?že Kutuzov tu so svojim vojskom strávil pár dní . Daroval nám pamätnú plaketu vyrobenú ku tejto príležitosti. Po zaujímavej prednáške od profesora z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sme si šli pozrie? sochu Dobrého anjela sveta - ochrancu mieru, ktorá je umiestnená hne? ved?a múzea. Dozvedeli sme sa, že ich je v Európe len pár a na Slovensku sa nachádza len v Riš?ovciach. Potom sme sa zastavili ešte v Nitre na?erpa? sily na spiato?nú cestu., j.krskova@gmail
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok