Úspech v recita?nej sú?aži Hviezdoslavov Kubín11.-12. apríla 2013 sa v Kultúrnom dome A. Hlinku uskuto?nilo obvodné kolo 59. ro?níka postupovej
sú?aže v umeleckom prednese poézie, prózy a v tvorbe divadelnej poézie HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.

V II. kategórii - próza BARBARA BALLOVÁ z 1.P zví?azila a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskuto?ní 29. - 30. apríla 2013 v Martine.

Vo IV. kategórii - poézia sa ALŽBETA SOCHÁ?OVÁ z 2.C umiestnila
na 2. mieste.

Diev?atám srde?ne gratulujeme a Barbare držíme palce v ?alšom kole sú?aže!

, viera.karcova@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok