Triedne schôdze Rady rodi?ovRada rodi?ov a riadite?stvo školy pozývajú všetkých rodi?ov na triedne schôdze RR, ktoré sa uskuto?nia d?a 18. 4 . 2013 (štvrtok) o 15. 30 v príslušných triedach. Po ich ukon?ení bude konzulta?né popoludnie, kedy rodi?ia budú ma? možnos? oboznámi? sa s priebežnými študijnými výsledkami, správaním a dochádzkou svojich detí.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.


                                                                                  Mgr. Renáta Kodríková
                                                                                zástupky?a riadite?a školy

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok