OZNAM

o prerušení vyu?ovania 6.- 8. 2. 2013

V súlade so Súborom opatrení prijatých pre prípad zvýšenia po?tu chrípkových ochorení v gymnáziu v Ružomberku prerušujem vyu?ovanie v škole na dni
6. - 8. februára 2013.
Vyu?ovanie pod?a riadneho rozvrhu hodín za?ne v pondelok
11. februára 2013.
Školská jedále? bude v prevádzke aj v ?ase prerušeného vyu?ovania.

                                                                                  RNDr. Miroslav Nociar
                                                                                          riadite? školy

, nociar@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok