Týžde? chutí

D?a 31.1.2013, v posledný de? vyu?ovania v prvom polroku, dostali študenti - francúzštinári okrem polro?ného hodnotenia ešte jeden dar?ek.

Pri príležitostí "Týžd?a chutí" v rámci projektu "Jogurt vo všetkých jeho formách" , ktorý bol vyhlásený ešte na jese? 2012, nám prišla sponzorská zásielka jogurtových nápojov. Do projektu sa zapojili študenti sexty a kvinty, ktorí v rámci hodín francúzskeho jazyka vytvorili prezentácie a niektorí i ochutnávku tradi?ných francúzskych jedál. Z jogurtových nápojov sa ušlo všetkým študentom, ktorí sa u?ia francúzsky jazyk. Tento sponzorský dar?ek od Francúzskeho inštitútu v Bratislave a spolo?nosti Senoble nás ve?mi potešil, bol chutný a zdravý, ?o oce?ujeme hlavne v tomto chrípkovom období., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok