KONZULTA?NÉ ODPOLUDNIE

10.1.2013


D?a 10. 1. 2013 (štvrtok) sa uskuto?ní konzulta?né odpoludnie pre rodi?ov žiakov našej školy. Rodi?ia budú ma? možnos? konzultova? študijné výsledky a správanie svojich detí s jednotlivými vyu?ujúcimi v ?ase od 14.30 do 16.30. Tešíme sa na spolo?né stretnutie.

                                                                                       Mgr. Renáta Kodríková
                                                                                     zástupky?a riadite?a školy

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok