Š?astné Vianoce a úspešný nový rok 2013!Všetkým zamestnancom, študentom, rodi?om a priate?om školy želáme ve?a krásnych chví? prežitých v príjemnej atmosfére Vianoc, v novom roku ve?a radostných dní, mnoho chuti do práce a pevné zdravie.

                                                                                  RNDr. Miroslav Nociar
                                                                                          riadite? školy, nociar@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok