DE? OTVORENÝCH DVERÍGymnázium v Ružomberku srde?ne pozýva u?ite?ov, žiakov a ich rodi?ov ako aj ?alších záujemcov na návštevu školy d?a 18.12.2012, kedy sa uskuto?ní De? otvorených dverí. V ?ase od 11,30 do 14,30
- si môžete prezrie? priestory školy,
- môžete sa zú?astni? na otvorenýh hodinách rôznych predmetov,
- predstavíme Vám školský vzdelávací program,
- získate informácie o podmienkach prijatia žiakov ZŠ do prvého ro?níka a o     štúdiu v 4 - ro?nom aj 8 - ro?nom študijnom programe
- žiaci budú ma? môžnos? napísa? si " prijíma?ky nane?isto" z matematiky a zo   slovenského jazyka
- radi odpovieme na Vaše otázky

Tešíme sa stretnutie.

                                                                            Mgr. Renáta Kodríková
                                                                          zástupky?a riadite?a školy

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok