Ukon?enie štrajku

Oznam

Na základe rozhodnutia štrajkového výboru OZ PŠaV na Slovensku sa štrajk zamestnancov školstva, ktorý za?al 26. 11. 2012 prerušuje d?a 28. 11. 2012.

Vyu?ovanie za?ne 29. 11. 2012 ( štvrtok ) pod?a pravidelného rozvrhu.

                                                                                  RNDr. Miroslav Nociar
                                                                                          riadite? školy

, nociar@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok